NOTA MICROSOFT ACCESS

Cara untuk membina pengkalan data

1.Membangunkan sistem paangkalan data menggunakan blank database

-anda perlu membina sistem tersebut daripada awal(blank datebase)
-kemudian masukkan elemen-elemen yang dikehendaki seperti tables,querles,forms,report dan mengikut keperluan.

2-Langkah untuk melaksanakan

-pertama bina satu fail baru dan pilih arahan new:blank database yang disediakan pada tetingkap task pane..
-kemudian tetingkap itu akan dipaparkan,tetingkap ini meminta anda menaipkan nama bagi fail data yang akan dihasilkan..
-namakan fail anda sebagai tingkatan 2..
-seterusnya klik butang create bagi membentuk sistem pengkalan data

3.Membuka fail data sedia ada.

-pilih arahan open dan menu file,
-satu tetingkap akan dipaparkan bagi membolehkan anda memilih fail data yang ingin dibuka
-pilih fail data yang diperlukan dan klik butang open,
-selain dari itu,anda juga boleh membuka fail data dengan menggunakan ikon open yang disediakan pada tool bar.

4.Penggunaan table

-Tujuannya bagi membentuk sistem pangkalan data dan menyimpan maklumat mengenai sesuatu perkara,
-klik arahan new dari menu file seterusnya pilih arahan new:blank data base dan task bane,
-namakan fail data anda sebagai maklumat pelajar
-3kaedah bagaimana suatu table dapat dihasilkan iaitu create table in design new,create table,using wizard dan create table by intering data..
-membina dengan dwi klik pada pilihan kaedah yang dikehendaki
-klik ikon new-tetingkap new akan dipaparkan..

5.Cara menggunakan design view

-aktifkan pilihan design view dan klik butang ok,
-tetingkap tersebut merupakan tempat dimana kita akan menaip bentuk table yang akan dibina
-klik pada baris pertama pada lajur pertama yang diwakili oleh field name,taip perkataan no pendaftaraan diruangan tersebut
-seterusnya tetapkan jenis data yang diwakili,kemudian tekan kekunci tab@enter pada papan kekunci anda.
-secara automatik kursus akan dipindahkan kebahagian data type..pada perkataan (aption) taip no id
-bagi operasi kerja no ic mewakili number
-seterusnya hasilkan medan yang kedua hingga akhir bagi mewakili kod/no
-bagi membolehkan operasi selanjutnya dilaksanakan,pastikan anda menyimpan save table yang dihasilkan
-tutup tetingkap table design dengan menekan butang close yang ada disebelah kanan tetingkap tersebut..

6.Cara menggunakan Datasheet view

-masukkan maklumat yang berikut agar membentuk table baru
-namakan sebagai maklumat ibubapa penjaga
-dapat diperhatikan table maklumat ibubapa telah berada dalam senarai table diruangan date base window
-aktifkan table ibubapa dan klik butang open

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: