laman web(http://www.halal.gov.my

Laman web ini berkenaan dengan prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan bagi mengiktiraf segala pengeluaran yang berkaitan dengan Halal.Badan yang di iktiraf oleh kerajaan bagi mengiktiraf pengeluaran logo Halal seperti Jakim,HDC dan majlis agama negeri.Badan ini berkuasa terhadap segala jenis pengeluaran makanan atau dalam apa-apa bentuk dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan sebagai suatu perihal dagangan atau sebagai sebahagian daripada suatu perihal dagangan yang dipakai bagi makanan itu

-Laman web ini penting diketahui oleh orang Islam supaya mereka mendapat maklumat mengenai produk makanan dan minuman serta barang kegunaan yang lain yang dikeluarkan mempunyai logo Halal yang diiktiraf oleh badan-badan yang diiktiraf oleh kerajaan.-Dengan adanya laman web ini umat Islam boleh mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan ‘Halal’ dengan melayari laman web tersebut.-Pengetahuan mengenai ‘Halal’ ini penting agar umat Islam menggunakan segala keluaran yang mempunyai pengiktirafan Halal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: